giờ xuất hành đầu năm

Chọn tuổi xông nhà đầu năm Ất Mùi 2015 hợp mệnh gia chủ sinh năm 1958 Mậu Tuất

tuat-bot-da-vang-F192-03 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Mậu Tuất Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với

Chọn tuổi xông nhà đầu năm Ất Mùi 2015 hợp mệnh gia chủ sinh năm 1946 Bính Tuất

tinh-cam-tuoi-tuat 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Bính Tuất Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với

Chọn tuổi xông nhà đầu năm Ất Mùi 2015 hợp mệnh gia chủ sinh năm 1970 Canh Tuất

ffff-7792-1388643768 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Canh Tuất Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với

Chọn tuổi xông nhà đầu năm Ất Mùi 2015 hợp mệnh gia chủ sinh năm 1982 Nhâm Tuất

cho-phong-thuy-Y366 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Nhâm Tuất Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với

Chọn tuổi xông nhà đầu năm Ất Mùi 2015 hợp mệnh gia chủ sinh năm 1994 Giáp Tuất

cho-ma-vang-1 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Giáp Tuất Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với